728 X 90

Frizura és szépség magazin játékszabályzat

A Nyereményjáték szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) vonatkozik a Jazmin Communications & Media Kft. – Frizura & Szépség Magazin (a továbbiakban: Szervező) által üzemeltetett felületeken (Facebook, Instagram, www.frizuraszepseg.hu honlap, hírlevélben küldött játék stb.) közzétett nyereményjátékra (a továbbiakban: Játék) az alábbi feltételekkel.

A Játékos a Játékban történő részvétellel automatikusan elfogadja a jelen Szabályzatot.

1. A Játék leírása

A Szervező

  • annak érdekében, hogy az olvasóinak a magazin tartalmával, szolgáltatásaival kapcsolatos elégedettségét vizsgálja, olvasóinak elkötelezettségét erősítse,

  • egyéb célból

nyereményjátékot hirdethet meg.

A Szervező által nyilvántartott személyek, akik (a konkrét Játék kiírásának megfelelően)

  • hozzájárultak ahhoz, hogy részükre a Szervező hírlevelet küldjön, vagy

  • hozzájárultak ahhoz, hogy részükre a Szervező hírlevelet küldjön, és a hírlevélben részükre megküldött linken található online kérdőívet kitöltve visszaküldik, vagy

  • a Szervező Instagram vagy Facebook-oldalán részt vesznek a Játékban, vagy egyéb a www.frizuraszepseg.hu oldalon meghirdetett Játékban

nyereményjátékban vesznek részt.

A konkrét meghirdetett Játékban foglaltaktól függően a hírlevélben megküldött online kérdőív kitöltése, az Instagram vagy Facebook oldalon történő, helyes választ tartalmazó kommentelés önmagában a nyereményjátékban való részvételt jelenti.

A Játék szervezője (Szervező): a Jazmin Communications & Media Kft.

2. A Játékban résztvevő személyek

2.1.

A Játékban részt vehet minden, az 1. pontban meghatározott nagykorú természetes személy, kivéve a 2.2. pontban meghatározottakat.

2.2.

A Játékban nem vehetnek részt az alábbi személyek:

– a Szervező vezető tisztségviselői és munkavállalói, valamint azok Ptk. szerinti közeli hozzátartozói,

– a lebonyolításban közvetlenül közreműködő vállalkozások tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottai, valamint azok közeli hozzátartozói.

3. A Játék időtartama

A Szervező a Játék kezdetét és végét a meghirdetéskor teszi közzé.

4. Jelentkezés a Játékra

A Játékra jelentkezni az alábbiakban részletezett módon lehet:

  • hírlevélben kiküldött online kérdőív kitöltésével: a Játékos rákattint arra a linkre, mely elnavigálja az anonim kérdőívre, és a felkínált felületen kitölti és visszaküldi a kérdőívet,

  • hírlevélben kiküldött játék felhívásnak megfelelően

  • az Instagram vagy a Facebook-oldalon meghirdetett nyereményjáték során: a feltett kérdésre vagy kérdésekre adott helyes válaszokkal a kommentben,

  • a Szervező által megadott időintervallumban a www.frizuraszepseg.hu oldalon meghirdetett cikkben stb.

A nyereményjátékban való részvételnek és a nyeremény átadásának feltétele továbbá, hogy a játékos önkéntes és határozott hozzájárulását adja adatainak kezeléséhez. Az alábbi adatok megadása szükséges a nyertes azonosítása és értesítése céljából: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, telefonszám, nyertesség esetén: szállítási cím.

A Játékra történő jelentkezés kizárólag ezeknek a feltételeknek az együttes teljesülése esetén érvényes.

5. Nyeremény

A válaszadók közül a Játékban a Szervező által a Játék meghirdetésekor megjelölt termék (esetleg szolgáltatás) kerül kisorsolásra.

6. Sorsolás

A résztvevő játékosok között a sorsolás a Szervező székhelyén nyilvánosan történik, azon a játékosok részt vehetnek.

A sorsoláson a Szervező nyertes(eke)t és pótnyertes(eke)t sorsol.

A sorsolás időpontját a Játék felhívás tartalmazza.

7. Nyertesek értesítése

A nyertest/nyerteseket a Szervező e-mailben, Facebook-nyereményjáték esetén: privát Facebook vagy Messenger üzenetben értesíti, a sorsolást követő 5 munkanapon belül.

8. A nyeremények érvényesítése, átadása

A nyeremény érvényesítése, átadása a nyertessel egyeztetett módon történik az értesítés megküldését követő 7 napon belül.

A játékosok kötelesek együttműködni a Szervezővel a nyeremény érvényesítése/átadása érdekében. Amennyiben a nyertes együttműködési kötelezettségét nem teljesíti és ezzel összefüggésben a nyeremény nem érvényesíthető vagy adható át, a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

9. Adatkezelés

A játékosok a Játékban való részvétellel hozzájárulnak ahhoz, hogy megadott adataik (név, e-mailcím, telefonszám, nyertesség esetén: lakcím) a Szervező, mint adatkezelő adatbázisába kerüljenek és azokat a Szervező minden további engedély és ellenszolgáltatás nélkül kezelje.

A nyertesek tudomásul veszik, hogy a fenti adataikat tartalmazó sorsolási jegyzőkönyvet a székhelyén a naptári év végéig, a nyertesek adatait az adózási jogszabályi kötelezettsége teljesítése érdekében 5 évig megőrzi.

Facebookon szervezett Játék esetén a játékos a Játékban való részvétellel tudomásul veszi, hogy a Játék tisztaságának igazolása céljából a Szervező a nyertes nevét és lakcímét (település) nyilvánosságra hozza.

A Szervező a személyes adatokat az EU Általános Adatvédelmi rendelet (GDPR) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései szerint kezeli.

A Szervező Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztatója letölthető ITT.

10. Felelősségkizárás

Játékost terhelő mulasztásért, az értesítési és/vagy átadási késedelemért a Szervező nem vállal felelősséget. A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Szervezőnek nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a játékosokat terheli.

A Szervező kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékokban való részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő, vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.

A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Játék, illetve a Játékot tartalmazó felületek technikai okokból időszakosan nem érhetők el.

Facebookon szervezett Játék esetére a Szervező kijelenti, hogy a Játékot a Facebook nem támogatja, nem hagyja jóvá és nem kezeli, és a Játék nem kapcsolódik a Facebookhoz, a Facebook-ot teles körűen mentesíti minden kárfelelősség alól.

11. Egyéb

A nyeremények készpénzre nem válthatók át.

Budapest, 2018. május 25.